Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suça İştirak


HÜSEYİNOĞLU E.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.67, ss.735-782, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 67 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.735-782

Özet

Bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda suça iştirakten söz edilir. Ceza hukukunun en önemli konularından biri olan suça iştirak konusunda farklı devletler farklı düzenlemelere yer vermiştir. Suça iştirak konusunda, Türk ceza hukuku ile Rusya Federasyonu ceza hukuku arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Örneğin Türk ceza hukukunda, suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir. Rusya Federasyonu ceza hukukunda ise suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun hazırlık aşamasına varmış olması yeterli olabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda suçun iştirak halinde işlenmesi genel cezayı ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmemiştir. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda ise suçun iştirak halinde işlenmesi, genel cezayı ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür.

Bu çalışmada Rusya Federasyonu ceza hukukunda yer alan suça iştirak konusu; suça iştirakin hukuki niteliği ve cezalandırılması konusunda sistemler, suça iştirakin tarihsel gelişimi, suça iştirakin şartları, suça iştirakin türleri, suça iştirakin cezası, özgü suçlara iştirak, failin aşırılığı, iştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme başlıkları altında incelenmektedir. 

Çalışmanın Türk okuruna yönelik olması sebebiyle, çalışmada ayrıca Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda yer alan iştirak hükümleri ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan iştirak hükümleri arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır. 

When a crime which can be committed by a single individual is committed by more than one individual, it refers to the act of participation to crime. Being one of the most important topics in the Criminal Law, different states make reference to different regulations with regards to the participation to crime. Significant differences also exist between the Turkish and Russian Criminal Law with respect to the issue of participation. For instance, in terms of the Turkish Criminal Law, the responsibility for the participation to crime depends at least on the existence of a stage characterized with an attempt to crime whereas for the Russian Criminal Law, the stage characterized by preparatory acts to the eventual commission of crime is satisfactory for the responsibility with the participation. Turkish Penal Code does not prescribe an aggravation of general punishment for crimes committed with participation. On the other hand, Russian Penal Code prescribes participation to crime as a reason for the aggravation of general punishment. This study analyzes the issue of participation in Russian Federation’s Penal Code under the titles as follows: systems about the legal characteristics of crime and punishment, historical development of participation to crime, conditions for participation, types of participation to crime, punishment for participation, participation to the crimes of special status of the subject/perpetrator, intemperance of the perpetrator, voluntary abandonment from crimes committed with participation. Since the study aims the Turkish readers, provisions in the Penal Codes of Russian Federation and Turkey will be compared with reference to participation.