Katılım Sigortacılığı (Tekafül) Sistemi ve Türkiye’deki Durumu


Creative Commons License

Güçlü F. , Kılıç M.

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Balıkesir, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.301-309

  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.301-309

Özet

Sigorta, bir bireyin ya da kurumun gelecekte karşılaşılması muhtemel zarar ve kayıplarının tazminini sağlamak amacıyla bir sigorta şirketiyle yaptığı sözleşme olarak tanımlanabilir. Sigortacılık sistemi, günümüzde hem reel sektörün hem de finans sektörünün çok önemli bir unsurudur. Karşılaşılması muhtemel risklere karşı bir güven ortamı oluşturan sigortacılık sistemi, girişimcilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde yatırım yapmalarını sağlamaktadır. Sigortacılık sisteminin sağladığı faydalar ve yerine getirdiği işlevler her ne kadar Müslüman toplumlar için de aynı derecede geçerli ve önemli olsa da geleneksel sigorta sözleşmelerinin İslam’a aykırı pek çok yönü bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, katılım sigortacılığı sistemi ile geleneksel sigortacılık arasındaki farkların ortaya konularak katılım sigortacılığı sisteminin tanıtılmasıdır. Bu bağlamda Türkiye’de katılım sigortacılığını düzenleyen mevzuat ve katılım sigortacılığının Türkiye’deki durumu da çalışmada incelenecek hususlar arasındadır.

Insurance can be defined as an agreement of an individual or institution with an insurance company to compensate possible future damages and losses. The insurance system is a crucial element of both the real sector and the financial sector. The insurance system, which creates an environment of confidence against possible risks, enables entrepreneurs to invest more comfortably and safely. Although the benefits and functions of the insurance system are equally important and valid for Muslim societies, conventional insurance contracts have many aspects that are against Islamic rules. The aim of this study is to introduce the participation insurance system while revealing the differences between the participation insurance and conventional insurance system. In this context, regulating legislation of participation insurance and the situation of participation insurance in Turkey are the issues will be examined in the study.