Liderlik Hedef Yönetimi Sürecinin Tanımlanmasında Alternatif Bir Yaklaşım: “Wallenda Faktörü


Creative Commons License

Balun B. , Erbay G.

Electronic Journal Of Vocational Colleges (Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi), cilt.5, ss.40-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.17339/ejovoc.41369
  • Dergi Adı: Electronic Journal Of Vocational Colleges (Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi)
  • Sayfa Sayıları: ss.40-43

Özet

Yönetimsel beceriler, kurumsal kimlik yaratma sürecinin ve bu süreç içerisinde ortaya konulan hedeflerin önemli bir enstrümanıdır. Bu fonksiyonu yerine getirecek yönetim yaklaşımlarında lider; temsil ettiği kurum veya örgütün gelecekte planlanan kısa, orta veya uzun vadeli hedeflere ulaşması doğrultusunda pozisyon alarak insan kaynakları sisteminin bütünlüğünü organize eder. Lider, hedef yönetimi süreci şeklinde nitelendirilen ve organizasyon yapısı içerisinde yer alan bireyler arasında kurumsal bağ oluşturarak arzu edilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar. Hedef - sonuç beklentisi doğrultusunda yönetim enstrümanları kullanarak nihai sonuçlar açısından temsil ettiği sistemi ve organizasyonu domine eder. Bu çalışmada; liderlik hedef yönetimi süreci “wallenda faktörü” açısından değerlendirilerek ortak hedefler üzerine etkisi tartışılmıştır.