Sermaye Piyasası Kurulu nun İdari Para Cezası Uygulamalarının İlgili Mevzuat Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Güçlü F. , Kılıç M.

Business and Management Studies: An International Journal, cilt.2, ss.308-320, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.15295/bmij.v2i3.84
  • Dergi Adı: Business and Management Studies: An International Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.308-320

Özet

Sermaye piyasalarının güven ve istikrar içinde faaliyet göstermesi, yatırımcıların haklarının korunması ve kamunun aydınlatılması gibi amaçları yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında denetim ve gözetim faaliyetinde bulunmaktadır. Denetim faaliyeti sonucunda SPK, tabi olduğu mevzuatın vermiş olduğu yetki çerçevesinde, mevzuata aykırı bulduğu hususlara ilişkin olarak başta idari para cezaları olmak üzere çeşitli yaptırımlarda bulunabilir. Bu çalışmanın konusu; SPK’nın 2006-2013 yılları arasında, payları Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlere ilişkin gerçekleştirdiği idari para cezası (IPC) uygulamalarıdır. Çalışmanın amacı; SPK’nın tabi olduğu mevzuatın kendisine verdiği yetki çerçevesinde yapmış olduğu denetimler sonucunda, mevzuatın hangi hükümlerine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulamasinda bulunduğunun tespitini yapmaktır. Araştırmanın sonucuna göre SPK en çok özel durum açıklamalarına ilişkin mevzuat nedeniyle idari para cezası uygulamasında bulunmuştur.

The Capital Market Board (CMB), carry outs audit and surveillance activities in capital markets in order to provide safety and stability of capital markets, protect the rights of investors and fulfill public disclosure. In consequence of audit activity, the CMB, within the scope of power which has been given by the statute law can apply some sanctions, such as administrative fine. The subject of the study is administrative fine applications imposed by the CMB on companies whose shares are processed in the Borsa Istanbul (BIST), between 2006 and 2013. The aim of this study is to determine due to the infringement of which provisions of the statue law which cause administrative fines as a result of te CMB’s audit activity within the scope of power which has been given by the statute law. According to this research's result, CMB mostly executed administrative fines in consequence of statue law related to material disclosure.