TÜRKİYEDE ÇOCUKLARDA İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI SIKLIĞI ARTIYOR MU?


DOĞAN E.

3. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 6 - 07 Mart 2020