İşyeri Arkadaşlığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlılığın Aracılık Rolü


Büyükyılmaz O. , Biçer C.

NWSA Social Sciences, cilt.13, ss.28-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: NWSA Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.28-41

Özet

Bu çalışma, işyeri arkadaşlığı, işten ayrılma niyeti ve işe
bağlılık arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı,
sağlık personeli tarafından algılanan işyeri arkadaşlığının işten
ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirleyebilmek ve çalışanın işe
bağlılık derecesinin bu ilişkide aracılık edip etmediğini tespit
edebilmektir. Bu amaçla, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ndeki 281 sağlık çalışanından veri toplanmıştır. Hipotezler
hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda, işe bağlılığın, işyeri arkadaşlığının arkadaşlık derecesi
boyutu ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide kısmi aracılık
rolünün bulunduğu belirlenmiştir. Buna karşılık işe bağlılığın, işyeri
arkadaşlığının arkadaşlık fırsatı boyutu ile işten ayrılma niyeti
arasındaki ilişkide herhangi bir aracılık rolü tespit edilememiştir.