Maternal ve Fetal Sağlık İçin Büyük Tehlike: Maternal Obezite


Creative Commons License

Demirer B. , Yardımcı H.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.401-407, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.34087/cbusbed.685203
  • Dergi Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.401-407

Özet

Maternal obezite, dünya çapında prevalansı gittikçe artan patolojik bir durumdur. Maternal, fetal-neonatal sağlığı olumsuz etkilemektedir. Gestasyonel diyabet, hipertansiyon, preeklampsi, düşük riski, enfeksiyonlar en sık karşılaşılan maternal komplikasyonlar iken, preterm doğum, makrozomi, konjenital anomaliler, fetal ve neonatal mortalite en sık karşılaşılan fetal komplikasyonlardandır. Maternal obezite ayrıca erken çocukluk dönemi sorunlarına ve uzun süreli sağlık problemlerine de yol açabilmektedir. Maternal obezitenin neden olduğu komplikasyonlar göz önüne alındığında, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu konuda öncelikle gebelik öncesi kadının normal ağırlığına getirilip gebe kalması oldukça önemlidir. Prekonsepsiyonel dönemde kadınlara obezitenin olası sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. İlk prenatal muayeneden itibaren düzenli ağırlık izlemi yapılmalıdır. Uluslararası otoriteler tarafından belirlenmiş ağırlık kazanım miktarlarına dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir gebelik süreci için gerekli taramaların yapılması sağlanmalıdır. İlk muayeneden itibaren bireysel olarak hazırlanmış beslenme ve fiziksel aktivite programlarına uyulmalıdır. Bu derleme çalışmasında günümüzde prevalansı oldukça yüksek olan maternal obezitenin olası maternal ve fetal komplikasyonlarının, emzirme dönemine etkilerinin güncel bilgiler eşliğinde paylaşılması amaçlanmıştır.

Maternal obesity is an increasingly prevalent pathological condition worldwide. It affects negatively maternal, fetal- neonatal health. Gestational diabetes, hypertension, preeclampsia, abortion risk, infections are the most common maternal complications, while preterm delivery, macrosomia, congenital anomalies, fetal and neonatal mortality are the most common fetal complications. Maternal obesity can also lead to early childhood problems and long-term health problems. Considering the complications caused by maternal obesity, the importance of developing treatment methods becomes apparent. In this regard, it is very important to bring the woman to normal weight and conceive before pregnancy. In the preconceptional period, women should be informed about the possible consequences of obesity. Regular weight monitoring should be carried out from the first prenatal examination. Attention should be paid to the weight gain amounts determined by the international authorities. Necessary screening should be provided for a healthy pregnancy process. Nutrition and physical activity programs prepared individually should be followed from the first examination. In this review study, it is aimed to share the possible maternal and fetal complications of maternal obesity, which has a high prevalence today, and the effects of breastfeeding, with current information.