Vekalet teorisi: Finans alanında bir inceleme


Tekin H. , Polat A. Y.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.1323-1329, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18506/anemon.712351
  • Dergi Adı: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1323-1329

Özet

Temsil ve risk paylaşımı problemleri büyük firmalarda sahiplik ve kontrolün ayrılmış olmasından dolayı, müvekkil (sahipler) ve vekil (yöneticiler) arasında çıkar çatışması olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu problemler temel olarak bilgi asimetrisinden kaynaklanmaktadır. Bu da müvekkil için vekalet maliyeti ortaya çıkarmaktadır. Halihazırdaki önemli teorilerden biri olan Vekil Teorisi vekalet ilişkilerindeki maliyetleri minimize etmeye odaklanmaktadır. Bu çalışma müvekkil-vekil ilişkilerini daha iyi anlamak için, kurumsal finans alanındaki hissedar-yönetici ve tahvil sahibi-hissedar ilişkilerine odaklanarak, müvekkil-vekil ilişkilerini kritik bir şekilde değerlendirmektedir.

The problems of agency and risk sharing arise due to the separation of ownership and control of a large firm, when conflicts of interest exist between principals (owners) and agents (managers). The main source of these problems is asymmetric information, which implies an agency cost for the principal. Agency theory, which is still one of the fundamental theories in corporate finance, focuses on minimizing costs in agency relations. This study critically evaluates the principal-agent relations, focusing on the interaction between the shareholder-manager and bondholder-shareholder in corporate finance.