İstanbul’da Gerçekleştirilen Çağdaş Sergiler Üzerinden Sanatçı, Yapıt, Mekân ve İzleyici İlişkisine Yönelik Değerlendirmeler


Creative Commons License

Oral B.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.991-1018, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17218/hititsosbil.460330
  • Dergi Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.991-1018

Özet

Sanat tarihinde zamanın duygu, düşünce ve yaklaşım biçimlerini en iyi şekilde yakalayabileceğimiz etkinliklerin başlıcası sergilerdir. Sergilerdeki etkinliklerin, sanatçılar açısından başlıca nedeni sanat dünyasında iyi bir yer edinme kaygısıdır ve bu durum sergi salonunun sanat çevresini belirleyen bir mekân olma amacıyla paralellik gösterir. İzleyici için amaç ise bazen sosyal bir aktivite bazen popüler sanat dünyasına dahil olma arzusu bazen de sanata olan ilgi olabilmektedir. Bu bağlamda sergiler, sanatçı, yapıt, mekân, izleyici arasında bir köprü görevi görür. Bu sergiler ilk aşamada sanatçıya kendisini ve yapıtlarını en iyi şekilde tanıtma fırsatı sağlarken sergi salonuna, gerçekleştirilen etkinlikte sergilenen eserleri iyi bir şekilde mekâna uyarlama ve kamusal sanat alanını belirleme işlevini görme şansı tanır. İzleyiciye ise bir etkinliğe dahil olmaktan dolayı memnuniyet, yeni bakış açıları kazanma ve sanat çevresine dahil olarak kendisini geliştirme fırsatı sağlar. İstanbul, ülkemizin kültür sanat etkinliklerinin görünür olduğu en önemli kenttir. 2017 yılı yaz döneminde gerçekleştirilen sergiler arasında bazıları etki alanlarıyla aynı kentte gerçekleştirilen diğer sergilerden ayrışmıştır. Bu sergilerden üçü uluslararası karma, diğer ikisi de kişisel sergilerdir. Uluslararası karma sergiler İstanbul Modern’de gerçekleştirilen 15. İstanbul Bienali, onikincisi düzenlenen Contemporary İstanbul ve Arter Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen ‘Görme Makale Geliş Tarihi: 15.09.2018/ Makale Kabul Tarihi: 19.10.2018 Bu makale Turnitin programında kontrol edildi. This article was checked by Turnitin. Bu makale ANARSAN sempozyumunda sunulmuş aynı başlıklı bildirinin tam metnidir. * Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, bulentoral7@gmail.com Bülent ORAL 992 | Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl.11 Sayı 2, 2018 Biçimleri’ adlı sergilerdir. Kişisel sergiler ise ‘Genco Gülan: Antik Gelecek’ ile İstanbul Modern’de gerçekleştirilen Roger Ballen ‘Retrospektif’ adlı sergilerdir. Bu makale sergilerin gerçekleşme sürecini sanatçı-yapıt-mekân-izleyici bağlamında çeşitlendirerek, sanatçıları, yapıtlarını ve sanat mekanlarını eleştirel yaklaşımlarla daha güçlü bir şekilde kamusal alana taşımayı amaçlamaktadır. Böylece bu etkinliklerin farklı kesimlere ulaşmasını sağlayacak olan tartışma zemini genişleyebilecektir.