Oyunu Kurallarına Göre Oynamak: Richard Rorty ve Ahlak


Creative Commons License

Yılmaz R.

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi [TİAD], cilt.3, ss.339-349, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.32711/tiad.659185
  • Dergi Adı: Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi [TİAD]
  • Sayfa Sayıları: ss.339-349

Özet

Richard Rorty'nin felsefesi, Wittgenstein'ın dil oyunları nosyonunu kendi düşüncesine
adapte ettiği "söz dağarcıkları" kavramı çerçevesinde anlamını bulur. Rorty'nin dil
anlayışı iki görüşün sentezinden oluşur. Bunlardan birincisi dilin insanın çevresiyle
başa çıkmak için geliştirdiği bir alet olarak ele alındığı pragmatist görüş. Diğeri ise
Wittgenstein'in dili kendi kuralları olan bir oyun olarak ele aldığı görüş. Bu iki görüş
çerçevesinde oluşturulan Rorty'nin düşüncesi, insanın sadece kendi çevresiyle uyum
ve iletişim kurduğu değil, kendisini, çevresini ve hatta Varlığı anlamlandırdığı
düşünsel bir çerçeveyi ifade eder. Bu noktada bir dilin içine doğan insan, çevresiyle
olan bütün ilişkileriyle beraber ahlaka dair yargılarını ve değerlerini bu dili konuşmaya
başlayarak elde eder. Bir dili öğrenmek, bir oyunu öğrenmektir. Bu çerçeve içinde
ahlak, toplumsal dayanışma ve bir aradalığın gereği olarak ortaya konulan dil
oyununun kurallarından ibarettir.
  

Richard Rorty's philosophy finds its meaning in the context of "vocabularies" notion
which has been adapted from Wittgenstein's "language games" notion. Rorty's
understanding of language is a synthesis of two views. The first is the pragmatist view,
in which language is treated as a tool developed to deal with environment by human.
The other view is Wittgenstein's view of language as a game with its own rules. Rorty's
thought, which is formed within the framework of these two views, expresses not only
a human being's harmony and communication with his environment, but also an
intellectual framework in which he makes sense of himself, his environment and even
being. At this point, a human being born into a language obtains his / her judgments
and values regarding morality along with all his relations with his environment by
starting to speak this language. Learning a language is learning a game. In this
framework, morality is nothing more than rules of a language game that is constituted
for social solidarity and unity.