İslami Finansın Türkiye, A.B.D., İngiltere ve Malezya’da Gelişimi


Creative Commons License

Güçlü F. , Kılıç M.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.271-293, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.11611/yead.569172
  • Dergi Adı: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.271-293

Özet

İslami finans, finansal faaliyetlerin İslami kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği bir finansal sistemdir. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye, A.B.D., İngiltere ve Malezya’da İslami finansın gelişiminin incelenmesidir. Söz konusu ülkelerdeki katılım bankacılığı, İslami sermaye piyasaları ve katılım sigortacılığı alanlarında yaşanan gelişmeler hem rakamsal veriler hem de bu konudaki yasal düzenlemeler ışığında irdelenmiştir. Türkiye’nin son 10-15 yıllık süreçte hem siyasi hem de ekonomik yapısında yaşanan değişim ve gelişimin etkisiyle, İslami finansın var olan potansiyelini yakalayacak adımlara attığı görülmektedir. A.B.D.’de özellikle büyük yatırımcıların etkin olduğu sermaye piyasaları alanında İslami finansın yüksek bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. İngiltere, Avrupa ülkeleri içerisinde İslami finans endüstrisinde en önde gelen ülkelerden biridir. İngiltere, özellikle katılım bankacılığı ve İslami sermaye piyasaları alanında önemli bir tecrübeye sahiptir. 1960’lı yıllardan bu yana İslami finans çalışmalarının sürdüğü Malezya ise hem katılım bankacılığı hem de İslami sermaye piyasaları alanlarında İslami finans endüstrisinin gelişiminde tüm dünyada öncü ülkelerin başında gelmektedir.

Islamic finance is a financial system in which financial activities are carried out in accordance with Islamic rules. The aim of the study is to investigate the development of Islamic finance in Turkey, USA, the UK, and Malaysia. To achieve this aim, developments in participation banking, Islamic capital markets and participation insurance in these countries have been examined in the consideration of both some statistical information and legal regulations. In the last 10-15 years, it is seen that the steps have been taken by the government to capture Turkey's potential growth in Islamic finance with the influence of change and development of both the political and economic structure of the country.  In USA, it can be said that Islamic finance has a great potential in the capital markets. The UK is one of the leading countries in the Islamic finance industry among European countries and has an important experience in Islamic banking and Islamic capital markets. Malaysia, which has been working on Islamic finance since the 1960s, is a key actor in the development of Islamic finance industry in the fields of both participation banking and Islamic capital markets