Teknolojik Afetlerin Gelişiminde Özel Bir Alan: Kimyasal Kökenli Kazalar


Çimen Eren D., Balun B. , Eren E., Çanga Y. Ü.

, Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.726-730

  • Basıldığı Şehir: Karabük
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.726-730

Özet

Küreselleşen sanayi üretimi, üretim yöntemlerinin doğasında var olan maddelerin yönetimi, nakli ve işlem süreçlerinden kaynaklanan teknolojik tehlikeleri, toplum ve çevre sağlığı açısından artan seviyede bir risk formuna dönüştürmüştür. Özellikle, sanayi üretiminin hemen her alanında kendisine daha yoğun ve daha etkin biçimde ihtiyaç duyulan kimyasal maddeler; yaklaşım olarak, teknolojik afetlerin ana aktörü konumuna taşınmıştır. Kimyasal kökenli kazaların teknolojik afet kültüründe merkezi konumlanmasında altta yatan ana sebep; kazaların etki kapasitesinin çok geniş sahalarda kendisini gösterebilmesi ve aynı zamanda müdahale aşamalarının özel ilgi, birikim ve yaklaşım gerektirmesidir. Eş zamanlı olarak bu durum, kimyasal kökenli kazalara karşı toplumsal hassasiyet derecesini yükseltmiştir. Bu çalışmada; kimyasal maddelerin sanayi üretimindeki kullanım yoğunluğu özetlenerek; tehlikeli sanayi kimyasallarının sınıflandırılması, bu maddelerden kaynaklanan kazaların önlenmesi ve yönetilmesine yönelik aşamalar ve öneriler tartışılmıştır.