Hz. Peygamber Dönemi Mehir Miktarları ve Günümüzdeki Karşılıkları


Creative Commons License

Algül A. B. , Habergetiren Ö. F.

Pamukkale Üniverstesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.209-232, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 12
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17859/pauifd.643770
  • Dergi Adı: Pamukkale Üniverstesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.209-232

Özet

Mehir, evlilikle birlikte kadının kocasından almaya hak kazandığı mal veya maddi
değeri olan menfaattir. Çok sayıda ayet ve hadiste çeşitli açılardan ele alınması, bu
meseleye özel önem atfedildiğine işaret sayılabilir. Dolayısıyla mehrin üzerinde
çalışılması gereken bir konu olduğu söylenebilir. Bu araştırmada Hz. Peygamber ve
sahabe dönemi esas alınarak mehrin miktarı konusu incelenmiştir. Rivayetler
taranmak suretiyle o dönemde mehir olarak verilenler ve miktarları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Ulaşılan verilerden hareketle, Hz. Peygamber’in eşlerine verdiği ve kızları
için istediği mehrin birbirine yakın olduğu söylenebilir. Her bir eşine aynı miktarı
vermese de genel bir ortalamadan söz etmek mümkündür. Sahabeye dair rivayetlerde
ise böyle bir standarttan bahsetmek çok zordur. Zira bir çift ayakkabıdan, bugün
milyonlarla ifade edilebilecek rakamlara ulaşan farklılıklar söz konusudur. Bu
çalışmada, Hz. Peygamber ve sahabenin ödediği mehir miktarları o dönemin
birimleriyle tespit edilip nakledildikten sonra, okuyucu nazarında daha anlamlı olması
adına altın ve koyun fiyatları baz alınarak günümüz rakamlarına çevrilmeye
çalışılmıştır.
  

Mehir is the property or financial benefit that a woman is entitled to receive from her
husband at marriage. The fact that a large number of verses and hadiths are dealt with
from various angles can be considered a sign that special attention has been attached
to this issue. Therefore, it can be said that mahr is an issue that needs to be studied. In
this research, the subject of the mahr was examined based on the period of the Prophet
and the Companions. The narrations were polled, and it was tried to determine what
was given as mahr and the amounts of mahr in that period. Based on the data obtained,
it can be said that the mahr that the Prophet gave to his wives and wanted for his
daughters was close to each other. Although he didn’t give the same amount to each
wife, it is possible to talk about a general average. It is very difficult to mention such a
standard in the narrations about the Companions. Because there are differences from a
 pair of shoes to amounts that can be expressed in millions today. In this study, the

amount of mahr paid by the Prophet and his companions was determined and
transferred in the currencies of that period. Then amounts tried to be converted into
today’s currency based on gold and sheep prices.