Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi:Karabük Kordon Park Örneği


ÖZTÜRK S. M. , TEMEL S. C.

Kent Akademisi, cilt.12, ss.752-764, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Kent Akademisi
  • Sayfa Sayıları: ss.752-764

Özet

Özellikle son yıllarda kentsel mekânda kalite alanında birçok çalışma yapılmıştır. Kentsel alanda yapılan çalışmalar, kullanıcıların mekânı algılayış biçimi ve mekânın kullanıcı gereksinimlerine verdiği cevaplar üzerine yoğunlaşmaktadır. Kentsel ölçekte bulundukları çevrenin kalitesine pozitif katkıları olan kent parklar ise bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada Karabük Kordon Parkta kalite kriterleri üzerinden kullanıcı algısının ölçülmesi araştırılmaktadır. Bu amaçla çalışmaya parkta yapılan gözlemler ile başlanılmış ve kullanıcılar ile yapılan ön görüşmeler sonucunda, değerlendirilecek olan kalite kriterleri (konfor ve imaj ile kullanım ve aktiviteler) belirlenmiştir. Daha sonra park kullanıcıları arasından rastlantısal olarak seçilen 55 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Elde veriler sonucunda Kordon Parkın çözümlenmesi gereken en önemli probleminin, kullanıcıların parkın güvenliği ile ilgili olumsuz görüşlerinden kaynaklanan, kötü imaj olduğu anlaşılmıştır.

Especially in recent years, many studies have been carried out in the field of quality in urban space. Studies in the urban area focus on the way users perceive the space and its responses to user needs. Urban parks, which contribute positively to the quality of the environment in which they are located, constitude the subject of this study. In this study, the measurement of user perception on quality criteria in Karabük Kordon Park is investigated. For his purpose, the study was started with observations made in the park and as a result of preliminary interviews with users, the quality criteria (use and activities with comfort and image) to be evaluated were determined. Afterwards, a questionnaire was applied to 55 randomly selected park users. As a result of the data obtained, the most important problem that Kordon Park needs to be solved is the bad image resulting from the negative opinions of the users about the security of the park.