Şebekeden Bağımsız Çalışan Sincap Kafesli Bir Asenkron Generatörün Sürekli ve Geçici Durum Analizi


Creative Commons License

YILMAZ M. , ALTINKAYA H. , Akbaba M.

4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.393-402

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.393-402

Özet

Yenilenebilir kaynaklardan olan rüzgar türbinlerinde üretilen enerjinin şebekeye entegrasyonunda gerekli şartların sağlanabilmesi ve güç kalitesinin korunması açısından, kullanılan generatörlerin çalışma karakteristiklerinin bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu bildiride, rüzgâr türbinlerinde gerilim üretmek için kullanılan makine yapıları incelenmiş ve en fazla tercih edilen asenkron motorun generatör olarak çalışma karakteristiği üzerinde çalışma yapılmıştır. Şebeke bağlantılı olarak çalışan sistemlerde generatör çıkışındaki gerilim, frekans gibi büyüklükler şebekeye uygun olarak otomatik ayarlanmakta iken doğrudan yüke bağlı generatörde çıkış gerilimi ve frekansın kontrollü bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada asenkron motorun matematiksel modeli üzerinden, doğrudan yüke bağlı olarak çalıştığında sürekli ve geçici halde çıkış akımı-gerilimi, frekans değişimi incelenmiştir. 

In integration of energy produced by wind turbines, which is the one of renewable energy sources, for realizing the requiring conditions and maintaining the power quality, the operating characteristics of the generators are gaining importance. In this study the structures of the machines that can be used as generator have been studied and concentration has been directed on the characteristics of the sequirrel cage induction motor which more preferably used as induction generator. In case of generators integrated with infinite bus system the generated voltage and frequency are controlled by the bus system where as for the stand-alone generators directly connected to the load the generated voltage and the frequency need to be controlled externally. In this study using mathematical model of induction motor the transient and steady-state voltage current and frequency of an induction generator have been studied.