CEP TELEFONLARININ SIÇAN KARACİĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SETEROLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI


Yahya Zadeh A.

1st International Congress on Multidicsiplinary Studies in Medical Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2020, ss.31-35

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.31-35

Özet

Teknoloji ilerledikçe, insanlar halk sağlığı sorunlarına neden olan çeşitli frekanslarda elektromanyetik alanlara (EMA) maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, cep telefonu tarafından yayılan 900 MHz EMA'nın sıçan karaciğeri üzerindeki olası etkileri amaçlandı. On iki erkek erişkin Wistar albino sıçanı rastgele seçildikten sonra altı sıçandan oluşan iki gruba ayrıldı: kontrol ve EMA. Karaciğer hacminin hesaplamasında Cavalieri ve nokta sayma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen karaciğer kesitleri üzerinde rastgele noktalı alan ölçüm cetveli uygulandıktan sonra, ilgili yapının alanına isabet eden noktaların toplam sayısı kesit kalınlığı ile çarpıldı. Bu nokta sayımları formüllere göre ilgili yapıların hacim hesaplaması için kullanıldı. EMA grubunda çift  çekirdekli hepatositlerin sayısı kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır (p < 0,05). EMA grubunda portal arterlerin hacminde kontrol grubuna göre anlamlı bir fark bulunmadı. EMA grubunda kontrol grubuna göre portal venlerin hacmi önemli ölçüde artmıştır (p < 0,05). Bulgularımız 900 MHz cep telefonlarından yayılan EMA'nın sıçan karaciğerleri üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu gösterdi.