Çay İçme Kültürünün Kişilerarası İletişime Katkısı


ÇALIŞIR G., TÜRTEN B. , TÜRTEN E., TÜRKAL İ., Özarslan C.

Mavi Atlas Dergisi, cilt.7, ss.54-87, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)