Doğrusal Denklemler


Özalp A. N.

Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Etkinlikleri DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM ÖRNEKLERİ, Filiz Mumcu,Bahadır YILDIZ,Nilüfer ATAMAN,Şerife SEVİNÇ,Gökhan KAYA, Editör, B u k i t a p T Ü B İ T A K 4 0 0 5 Y e n i l i k ç i E ğ i t i m U y g u l a m a l a r ı t a r a f ı n d a n d e s t e k l e n e n 2 1 8 B 5 4 2 n u m a r a l ı p r o j e n i n ç ı k t ı s ı d ı r ., Manisa, ss.52-63, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: B u k i t a p T Ü B İ T A K 4 0 0 5 Y e n i l i k ç i E ğ i t i m U y g u l a m a l a r ı t a r a f ı n d a n d e s t e k l e n e n 2 1 8 B 5 4 2 n u m a r a l ı p r o j e n i n ç ı k t ı s ı d ı r .
  • Basıldığı Şehir: Manisa
  • Sayfa Sayıları: ss.52-63
  • Editörler: Filiz Mumcu,Bahadır YILDIZ,Nilüfer ATAMAN,Şerife SEVİNÇ,Gökhan KAYA, Editör

Özet

Bu e-kitap, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen 218B542 numaralı ve “Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz” adlı projeye katılan 40 bilişim teknolojileri, fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin proje kapsamında hazırladıkları ders planları ile projede eğitim görevlisi olarak yer alan akademisyenlerin hazırladıkları bölümlerden oluşmaktadır. E-kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına ve ders planlarını hazırlayan öğretmenlerine aittir.