Atmospheric Pressure Plasma Pen for Surgical Purposes


Güleç A., Öksüz L., Aydın M. A. , Altuntaş S. H. , Yeşiltepe H., Koç Ü., ...Daha Fazla

2016 20TH NATIONAL BIOMEDICAL ENGINEERING MEETING (BIYOMUT), İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016 identifier

Özet

Atmosferik basınç soğuk plazmalar canlı doku ve hücrelere zarar vermeden sterilizasyon, kesme ve kanamayı durdurma işlemlerinde kullanılmaktadır. Geleneksel elektro cerrahi yöntemlerinden daha düşük sıcaklıklarda kesmeyi ve kanamayı durdurmayı sağlayacak plazma kalem üretimiyle ilgili ön çalışmalar sunulmaktadır. Amaca uygun güç kaynağı, kalem tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Bu kalemle yapılan ilk in vitro denemelerle ilgili sonuçlar verilmektedir. 

Atmospheric pressure cold plasmas are used in sterilization, cutting and coagulation without damaging living tissues and cells. The preliminary studies on the production of the plasma pen which will allow cutting and coagulation at lower temperature than the conventional electrosurgery methods are presented. Intended power supply, pen design and manufacture are made. The results related to the first in vitro experiments carried out by the pen are given.