Borlanmış Dın 1 4849 Kalite Dökme Çeliğin Korozif Aşınma Davranışı


KALKAN E., KABADAYI E., TÜREN Y. , SUN Y. , AHLATCI H.

2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), 1 - 03 Nisan 2015