Afet Olayları Sonrasında Değişen Yaşam Şartlarının Göç ve Yaşam Memnuniyeti Bağlamında Değerlendirilmesine Yönelik Bir Saha Çalışması: Yenice Örneği


Yılmaz K., Balun B. , Erbay G.

2. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.29-30

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.29-30

Özet

1979-2007 yılları arasında Karabük ili Yenice ilçesinin değişik noktalarında yer alan köy ve mahallelerde 52 heyelan olayı meydana gelmiştir. 1040 kişi yaşanan heyelan olaylarından etkilenmiştir. Heyelan etki alanında bulunan konutlar, değişik tarihlerde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile taşınmış ve yeni yerleşim alanları oluşturulmuştur. Yaşanan göç olayı, ekonomik ve sosyal anlamda bir takım değişim ve gelişmeleri de kaçınılmaz olarak paralelinde geliştirmiştir.

Bu çalışmanın amacı, heyelan olaylarından etkilenerek toplu yaşama geçen ailelerin geçirmiş olduğu ekonomik ve sosyal değişim ve gelişmelerin etki derecelerini belirlemeye çalışmaktır. Bu maksatla, Yenice ilçesinde yaşayan ve heyelan olaylarından doğrudan etkilenerek yeni yaşam alanlarına göç eden toplam 74 kişiye; Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen, 5 maddeden oluşan “Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)” ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan 7 soru olmak üzere toplamda 12 soru yönlendirilmiştir.

Yapılan saha araştırması sonucu, yeni yerleşim alanları ve konutların, göç edilen yerleşim yerlerindeki konutlara oranla; daha planlı ve sosyal yaşam alanlarını destekleyecek nitelikte modern bir yerleşime sahip olduğu görülmüştür. Fakat yeni yerleşim alanlarında yaşamaya başlayan ailelerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda göç edilen yerlerdeki bazı alışkanlıklarından kaynaklanan yaşam memnuniyetlerine yönelik özlemlerinin ve ihtiyaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir.