İşletme Performansında Bilişim Sistem Uygulamalarının Rolü Premier Palace Oteli Örneği


DEMİRAL G., KARAKAYA A. , YEĞİN T.

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19 - 21 Kasım 2015, ss.664-674

  • Sayfa Sayıları: ss.664-674