POLATLI İLÇESİ’NDE TARIMSAL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Creative Commons License

Koçak E., Aydın F.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.171-182, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 70
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2020.4084
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.171-182

Özet

Bu çalışmada Polatlı İlçesi’nde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde gerçekleştirilmiştir. Polatlı ilçesinde tarımda yaşanan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek amacıyla ilgililere yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanmasında içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada tarımla uğraşan kişi ve kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda katılımcılar Polatlı ilçesinde tarımda yaşanan sorunlara ilişkin “girdi maliyetlerinin yüksek oluşu”, “sulama”, “tarımsal destekleme yetersizliği”, “bilinçsiz toprak, gübre ve ilaç kullanımı”, “pazarlama” ve “tarım işçileri” olarak ifade etmişlerdir. Çalışma sonucunda şu önerilere yer verilmiştir: İlçede tarımda yaşanan sulama sorunlarına karşı bir sulama politikası belirlenmeli, yapılması planlanan Gökpınar Barajı uygulamaya konulmalı, kuru soğan üreticisinin pazar sorunu çözmek amacıyla bir üretici birliği kurulmalı, tarıma entegre tarımsal sanayi üniteleri kurulmalı ve arazi kullanım planlanması yapılarak tarıma elverişli alanların imara açılması engellenmelidir.