Solar Sistemlerin Yerel İşletmelerde Kullanımı: Safranbolu Turizm İşletmeleri İçin Bir Öneri


Creative Commons License

Tunçbilek M. M. , Cinkara A.

Econder Uluslararası Akademik Dergi, cilt.4, ss.346-366, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Econder Uluslararası Akademik Dergi
  • Sayfa Sayıları: ss.346-366

Özet

Sadece maddi veya beşeri kaynaklara sahip olmak rekabet üstünlüğü için başarı faktörü değildir. Kaynaklara sahip olmanın yanında bu kaynakları ticari hale dönüştürecek bilgi ve inovatif düşünce yapısı işletmeleri geleceğe taşıyacaktır. Fosil kaynaklı enerji kaynaklarının tükendiği ve çevreye olumsuz etkisi düşünüldüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte artan rekabet ve maliyetler, işletmeleri ister istemez gelişen teknolojileri takip ederek yeni yönetim ve operasyon yöntemleri geliştirmeye zorlayacaktır. Bu çalışma elektrikli araba kullanılarak Safranbolu’da gezi turu yapıldığında, fosil yakıtlı arabalara göre ne kadar fayda sağlanacağı üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla, bir elektrikli araba üzerine güneş panelleri yerleştirilerek akümülatörlerin güneş panelleri aracılığıyla şarjı sağlanmıştır. Farklı hava şartlarında şarjın tamamlanması ve bu şarj ile aracın ne kadar mesafe katettiği araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre aracın kendi maliyeti de dahil olmak üzere güneş enerjisi ile çalışan aracın fosil yakıtla çalışan araca göre daha ekonomik olduğu tespit edilmiştir.