Geleneksel Kastamonu Konut Mimarisinin Cumhuriyet Dönemi Sivil Mimarisine Yansımaları


Creative Commons License

Oral B. , Özden C.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi/IBAD Journal of Social Sciences , ss.306-328, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.21733/ibad.692915
  • Dergi Adı: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi/IBAD Journal of Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.306-328

Özet

Bu çalışmada Kastamonu’daki geleneksel mimari üslubun günümüzde inşa edilmiş modern yapılara etkisini örnek yapılar üzerinden ortaya koymak amaç edinilmiştir. Böylece günümüz Kastamonu kentinde mimari tarzı şekillendiren unsurlar, bu unsurların nedenleri ve bunların modern mimariye etkileri birlikte açıklanmıştır. Geleneksel dokunun, kent merkezinde Hisarardı, Cebrail, Akmescit, Honsanlar, Atabeygazi, İsmailbey, Topçuoğlu ve İsfendiyar mahalleleri ve bu yerlere yakın bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Kastamonu’da kentsel sit alanlarının bulunması ve Kastamonu Belediyesi’nin 2015-2019 yılları arasındaki sokak iyileştirme çalışmaları ile birlikte modern yapılarda da geleneksel dokuya öykünülerek inşa edilen yapılarda nicel olarak artış göstermiştir. Kentte geleneksel dokuya öykünme çabaları; konaklar, apartmanlar, siteler, villa tipi evler vb. konutların yanı sıra kamu kurumları ile özerk ve yarı özerk kurumlar tarafından inşa ettirilen hizmet binaları, ticaret yapıları, park, bahçe, meydan ve refüjlerdeki simgesel peyzaj düzenlemelerinde inşa edilen işlevsel ve dekoratif yapılarda görülür.  

 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Mimari, Modern, Geleneksel, Sivil, Konut