Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Bartın İli Örneği


KARAKAYA A. , GENÇ E.

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19 - 21 Kasım 2015, ss.183-193

  • Sayfa Sayıları: ss.183-193