Etik Kodlar Bağlamında Şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarının İncelenmesi


sarı ö., GÖKTAŞ KULUALP H.

Cumhuriyet Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 - 30 Ekim 2019