Doğal çiftleşmiş ana arıların işçi arılarına ait bazı morfolojik özelliklerde kalıtım derecelerinin değişimi


ÖZMEN ÖZBAKIR G., KONCAGÜL S., ÇADIRCI Ş.

4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5 - 09 Kasım 2014