KNT Takviyesinin ve Ekstrüzyon işleminin A354 Alaşımının Mekanik ve Morfolojik Özellikleri üzerine Etkileri


EVLEN H. , DEMİR H. , ERGÜN T., Başköy K.

International Materials Symposium (IMSP'2016), 12 - 14 Ekim 2016