Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde İş Stresinin Etkisi: Kariyer Memnuniyetinin Düzenleyicilik Rolü


Büyükyılmaz O. , Vargün H. , Uygurtürk H.

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.21, ss.105-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 21 Konu: 61
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Sayfa Sayıları: ss.105-124

Özet

Çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının algıladıkları iş stresinin mesleği bırakma niyetini nasıl etkilediğini ve bu etkide kariyer memnuniyetinin herhangi bir düzenleyici rolü olup olmadığını belirlemektir. Analizler için toplanan veri, Batı Karadeniz bölgesindeki 7 farklı ilde çalışmakta olan 243 muhasebe meslek mensubundan anket aracılığıyla elde edilmiştir. Amaca uygun oluşturulan hipotezler hiyerarşik regresyon analiziyle test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre meslek mensuplarının iş stresi arttıkça mesleği bırakma niyetleri artmaktadır. Ayrıca iş stresinin meslekten ayrılma niyetini arttırıcı etkisi, meslek mensubunun kariyerinden memnun olmadığı durumda çok daha güçlü olmaktadır. İş stresi ile mesleği bırakma niyeti ilişkisinde kariyer memnuniyetinin rolünün incelenmesi ile bu çalışma, algılanan stresin olumsuz sonuçlarının hangi durumlarda daha güçlü olduğunun anlaşılmasına katkı sağlamakta ve muhasebe meslek mensuplarına iş stresinin olumsuz etkileriyle nasıl başa çıkabileceğine dair ipuçları vermektedir.

The aim of this study is to determine how the perceived job stress of accounting professionals affects their intention to leave the profession and to determine whether career satisfaction has a moderation role in this effect. The data used for the analysis are gathered from 243 accounting professionals working in 7 different cities of the Western Black Sea region by questionnaire. Hypotheses were tested by hierarchical regression analysis. According to the findings of the study, job stress perceived by accounting professionals has an increasing effect on the intention to leave the profession. Moreover, the effect of job stress on intention to leave the profession is much stronger when a accounting professional is not satisfied with his career. By examining the role of career satisfaction in the relationship between job stress and intention to leave profession, this study contributes to understanding in which situations the negative consequences of perceived stress are stronger and provides clues to accounting professionals on how to cope with the negative effects of job stress.