Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz ve MAUT Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi


Creative Commons License

Vargün H. , Doğan M. , Bal K.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırması Dergisi, cilt.9, ss.1992-2010, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırması Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1992-2010

Özet

Kurumsal yönetim, işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken iç ve dış paydaşlara karşı alması gereken sorumlulukları ortaya koymaktadır. Bu bakımdan işletmelerin kurumsallaşma sürecinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamaları önem arz etmektedir. Çünkü, kurumsal yönetim ilkelerinin işletmeler tarafından ideal bir şekilde uygulanması ile çalışanların işletmeye bağlılığının artması, çalışan devir hızının azalması, müşteri memnuniyeti ve bağlılığın artması, şeffaf yönetim anlayışının egemen olması, tedarikçiler ile uzun süreli iş birliğinin oluşması, eksiksiz bir şekilde yasalara uyumun sağlanması ve hissedarların haklarının iyi bir şekilde korunması mümkün hale gelmektedir. Bu çerçevede, kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlayarak faaliyetlerini gerçekleştiren işletmeler yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Bu açıdan, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının derecelendirme şirketleri tarafından derecelendirilmesi ile işletmeler tarafından kamuoyunu bilgilendirme çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporları yayımlanmaktadır. Derecelendirme raporlarında işletmelerin kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyum sağladıkları konusunda verilen notlar bir taraftan işletmelerin kurumsal yönetim yolculuğundaki başarılarının hangi düzeyde olduğu konusunda bilgi vermekte diğer taraftan yatırımcılar ve kredi kuruluşları gibi diğer paydaşların işletmelerin kurumsallaşma başarısının yeterli olup olmadığı hakkında bilgi edinmelerini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hisse senetleri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)’nde işlem gören işletmelerin kurumsal yönetim derecelendirme notlarına göre sıralanması ile işletmelerin derecelendirme notlarının TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz ve MAUT Yöntemlerine göre sıralanması arasında bir farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Elde edilen bulgulara göre işletmelerin kurumsal yönetim derecelendirme notlarına göre sıralanması sonucu ilk iki sırada yer alan işletmelerin TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz ve MAUT Yöntemlerine göre yapılan sıralamada da aynı şekilde ilk iki sırada yer aldıkları saptanmış, buna karşın diğer işletmelerin kurumsal yönetim derecelendirme notlarının sıralanması arasında belirgin farklılıklar olduğu görülmüştür.