STRATEJİK İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ


KARAKAYA A. , DULKADİR Ö.

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.691-699

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.691-699

Özet

Küresel pazar ekonomisinin yapısı gereği organizasyonlar ve sektörler değişime ayak uydurmak ve kendilerini sürekli yenilemek zorundadır. Bu süreçte işletmelerin amaçlarını ve stratejilerini dikkatli bir biçimde gözden geçirerek onları başarıya götürebilecek iş yöntemlerini belirlemeleri gerekmektedir. Organizasyon içindeki girişimci yaklaşım ve çalışmalar olarak tanımlanan iç girişimcilik kavramı da organizasyonun yapısını geliştirecek stratejik bir unsur olarak kullanılabilinmektedir. Kamu üniversiteleri açından bakıldığında, üniversite sayısındaki ve kontenjanlarındaki artışın yanı sıra, demokratik yaşamın da etkisi ile insanlar artık daha çok talepte bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan kaliteli öğrenci çekebilme rekabeti gibi değişimler, üniversitelerin girişimsel konuları desteklemelerini gerekli kılmıştır. Bu rekabetten de başarıyla çıkabilmede sürekli yenilenme ve farklılaşma önceliklidir. Yenileşim çalışmalarında birçok faktör etkili olmakla birlikte, sürükleyici güç olarak iç girişimcilik mekanizması etkilidir.


Bu çalışmanın amacı; Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu’nda değişimi yönetmeye yönelik olarak uygulamaya konulan stratejik iç girişimcilik projelerinin okulun rekabet gücüne, farkındalık oluşturmasına ve tercih edilebilirliğine katkılarını araştırmaktır. Bu amaçla konu ile ilgili literatür taraması yapılmış olup, örnek olay incelemesi ile söz konusu okuldaki uygulamalar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Safranbolu Meslek Yüksek Okulu’nda Konukevi, Mobilya Atölyesi, Demir Çocuk Anaokulu, 3 Nisan Radyo ve Televizyonu, Tekstil Atölyesi, Kalite Yönetim Sistemi gibi iç girişimcilik projeleri incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Stratejik İç Girişimcilik, Yenilik, Kamu Üniversiteleri, Safranbolu Meslek Yüksekokulu