Kritik Analitik Düşünme ile Toplu Taşıma Seçim Süreci


Battal Şal Ö.

2. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu (ISCAT2018), İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.103-112

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.103-112

Özet

Ülke nüfusundaki artış, kentsel nüfus oranının hızla büyümesi ve gelişen ekonomik faaliyetler ile günlük yolculuk oranlarının giderek artması, toplam kentsel yolculuk sayılarında büyük artışlara neden olmaktadır. Kent içi ulaşım boyutları hızla artarken, her geçen gün kentsel alanlardaki yolculukların uzunlukları artmakta ve daha çok yaya yolculuğu, motorlu taşıt yolculuğuna dönüşmektedir. Şehir içi ulaşımın toplu taşıma ile geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Birçok değişkenin etkili olduğu toplu taşıma seçiminde karar, sezgisel ve analitik olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Analitik karar verme anlamlı daha küçük alt bölümlere ayrıştırılarak çözümlenmesidir. Sezgisel kararlar, karar vericinin kendi öz değerlerine dayanarak çok sayıda bilgiyi sezgilerine göre değerlendirerek kısa sürede karar almasıdır. Bu çalışmada, toplu taşıma seçimi, kritik analitik düşünme yöntemleri ile ele alınacaktır.

The increase in the country's population, the rapid growth of the urban population rate, and the everincreasing economic activity and everyday travel rates are causing great increases in the total number of urban journeys. As the size of urban transportation increases rapidly, the lengths of journeys in urban areas are increasing day by day, and more pedestrian journeys are transformed into motor vehicle journeys. The development of city transportation by public transport has become a necessity. The choice of public transport, where many variables are influential, takes place in two forms, intuitive and analytical. Analytical decision making is to analyze by separating it into meaningful subparts. Intuitive decisions are based on decision-makers' own values, take decisions in a short period of time by evaluating a large number of information according to their intuition. In this study, the choice of public transport will be dealt with by critical analytical thinking methods.