DİNİ MUSİKİ UYGULAMALARININ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKİSİ


Creative Commons License

ÖZSAĞIR A. , Yeprem M.

SOBİDER, ss.583-588, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: SOBİDER
  • Sayfa Sayıları: ss.583-588

Özet

DİNİ MUSİKİ UYGULAMALARININ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKİSİ 
Araştırmanın amacı dini musiki uygulamalarının hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların öz saygısına olan etkisini incelemektir. Bu amaçla İstanbul, Ümraniye’ de bulunan Özel Rota Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören 33 hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenci seçilmiş ve bu öğrencilerle 8 hafta boyunca dini musiki çalışması yapılmıştır. Araştırma da ön test son test kontrol grupsuz desen kullanılmıştır.Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; verilen eğitim sonunda dini musiki uygulamalarının hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların öz saygına her ne kadar cinsiyet, yaş, ailedeki çocuk sayısı, çocuğun doğum sırası, ailenin gelir düzeyi gibi faktörlerin etkisi olmasa da; ailenin eğitim düzeyi ve genel olarak öz benlik saygısı oranındaki kayda değer yükseliş dikkat çekicidir ve anlamlı bir farklılık vardır. 

Anahtar Kelimeler
Dini Müzik, Özel Eğitim, Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Çocuklar, Benlik Saygısı 

THE EFFECTS OF RELIGIOUS TURKISH MUSIC APPLICATIONS TO SELF-ESTEEM ON CHILDREN WITH MILD MENTAL RETERDATION 
The purpose of this research is to examine the effects of religious Turkish music applications to self-esteem on children with mild mental retardation. For this purpose, it is chosen 33 children with mild mental retardation from rehabilitation center in Ümraniye, İstanbul and it is done a musical activities and event during eight weeks. Also, it is used pretest and post test design research in this thesis. According to the our results, although the religious music practices are not affected by variables such as gender, age, number of children in the family, birth order of the child, income level of the family, self-esteem of children with mild mental retardation. The level of education of the family and the overall increase in the self-esteem ratio is noteworthy. In other words, there is a statistically significant difference between level of education of the family and self esteem of children with mild mental retardation. 

Keywords
Religious Music, Special Education, Self Esteem