DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ STRATEJİK KONUMU, KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Tunçbilek M. M.

4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020, ss.314-323

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.314-323

Özet

Bu çalışmada Karabük Merkezinde faaliyet gösteren on beş demir-çelik sektörü işletmesinin insan kaynaklarını stratejik unsur olarak düşünüp düşünmediği araştırılmıştır. Görüşmeler 2018 yılı Haziran ve Temmuz aylarında işletme sahip veya yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. Görüşme süreci görüşülen kişinin rızası dâhilinde kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış daha sonra bu kayıtlar çözümlenerek araştırma bulguları elde edilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Şirket rekabet stratejisini belirlemek için Porter’ın geliştirmiş olduğu rekabet stratejileri göstergeleri ve buna uygun insan kaynakları uygulamaları sorgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 15 demir çelik sektörü işletmesinden 2’si ürün
farklılaştırma, 12’si maliyet liderliği ve 1’i karma stratejiyi takip etmektedir. Şirket rekabet
stratejisine uygun olarak sadece bir şirket insan kaynaklarını stratejik unsur olarak
düşünmekte ve stratejilerine dâhil etmektedir. İnsan kaynaklarını stratejik bir unsur olarak
düşünmeyen şirketler buna gerekçe olarak nitelikli işgücünün var olmamasını ileri
sürmektedirler.