Physical properties of Cu nanoparticles: A molecular dynamics study


Kart H., Yildirim H. , Ozdemir Kart S., ÇAĞIN T.

Materials Chemistry and Physics, cilt.147, ss.204-212, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier