Firma büyüklüğü ve Avrupalı firmaların temettü politikaları: Finansal krizlerden örnekler


Tekin H.

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.28, ss.109-121, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 28 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.109-121

Özet

Bu makale, firma büyüklüğünün ve finansal krizlerin 2001 ve 2017 arasındaki nakit temettüleri üzerindeki etkisini on sekiz Avrupa ülkesinde 5,377 örnek firmayı temsil eden 52,989 firma yılı gözlemi kullanarak, araştırmaktadır. Tobit modelini kullanarak, daha yüksek bilgi asimetrisine sahip daha küçük firmaların daha büyük firmalardan daha düşük temettüler
ödediğini bulgular göstermektedir. Ayrıca, ajans maliyetleri yüksek ve yatırım fırsatları düşük olduğunda, küçük firmaların temettü ödemeleri üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkisi vardır. Belirsizlik ortaya çıktığında resim farklılaşır. Özellikle, daha küçük firmalar küresel mali kriz 2007-2009 döneminde (GFC) hissedarlarına daha düşük temettüler ödemektedir. Ancak, firma büyüklüğünün temettü politikası üzerindeki etkisi 2010-2012 Avrupa borç krizi (EDC) ile farklılık östermemektedir. Özetle, yatırımcılar hangi firmalara yatırım yapacakları konusunda daha bilinçli ve ihtiyatlı temettü kararları vermek için belirsizlikleri ve firma büyüklüğünü göz önünde bulundurmalıdır.

This article investigates the impact of firm size and financial crises on cash dividends between 2001 and 2017 by employing 52,989 firm-year observations that represent 5,377 sample firms in eighteen European countries. By using the Tobit model, the findings show that smaller firms that have higher information asymmetry pay lower dividends than larger firms. Besides, small firms have a significantly negative impact on dividend payments when the agency costs are high, and investment opportunities are low. The picture differs when
uncertainty arises. Specifically, smaller firms disgorge lower cash to their shareholders in the global financial crisis 2007-2009 (GFC) period. However, the impact of firm size on dividend policy does not differ by the European debt crisis 2010-2012 (EDC). In sum, investors should consider uncertainties and firm size to make more informed and prudent dividend decisions regarding which firms to invest.