COMPARISON OF THE OPEN SHAPE FOAM MODELS PRODUCED WITH 3D PRINTER WITH THE REAL PRODUCTION REQUIREMENTS


ÇETİN M. , YAŞAR M.

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019, Antalya, Türkiye, ss.297

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.297

Özet

Bu çalışmada üretimi yapılacak düzenli şekilli açık gözekli parçanın öncelikle prototip kalıp üretimi 3D printerle yapılmış, gerekli denemeler bu prototip kalıpla yapılmış ve parça imalatında herhangi bir sorun kalmayıncaya kadar 3D printerle aksaklıklar, tekrarlama yapılarak giderilmiştir. Daha sonra gerçek parça üretimi için çelik kalıp üretimi yaptırılmıştır. Çelik kalıplar hidrolik preslere monte edilmiş, bu çelik kalıplardan geleneksel döküm yönteminde kullanılan kum maçalar elde edilmiştir. Bu maçalar üst dizilmek suretiyle platformlar oluşturulmuş ve istenilen parça boyutu elde edildikten sonra, bu platformun bütünü çelik kalıp içerisine yerleştirilmiş ve önceden ergitilmiş sıvı metal bu çelik kalıp içerisine dökülmek suretiyle düzenli şekil bal peteği formuna sahip parça üretimi yapımı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ürün ile 3D printer ‘de elde edilen ürünün karşılaştırılması yapılmış ve sonuç olarak başlangıç prototiple ile gerçek ürünün aynı özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak 3D printerle başlangıçta imalat yapılması ve bu haliyle çeşitli denemelerinin yapılması öngörü ile gerçekleştirme arasındaki doğrulama imkânı sağlamıştır ve düzenli şekilli açık gözekli herhangi bir parça üretiminde rahatlıkla kullanılabilecektir.

In this study, the prototype mold production of the open shaped part with regular shape is made with 3D printing and the necessary experiments have been made with this prototype mold and the 3D printing has been solved by repetition until there is no problem in the production of parts. Then, steel mold production was made to produce real parts. Steel molds are mounted on hydraulic presses, sand molds used in traditional casting method have been obtained from these steel molds. The platforms were formed by stacking these cores and after the desired part size was obtained, the whole of this platform was placed in the steel mold and the pre-melted liquid metal was poured into this steel mold and the production of the piece with regular honeycomb shape was carried out. The product obtained from 3D print was compared with the initial prototype and the actual product had the same characteristics. As a result, the initialization of the 3D printer and the various attempts to do so have enabled the verification between the prediction and the realization and can be easily used in the production of any part of a regular shaped open-loop production.