Sporcularda D Vitamininin Fiziksel Performans Üzerindeki Önemi


Creative Commons License

Demirer B. , Şimşek A. , Güneş M.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.45-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.38021/asbid.729441
  • Dergi Adı: Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.45-52

Özet

Bu çalışmanın amacı sporcularda D vitamininin fiziksel performans üzerindeki önemine dair yapılmış çalışmaların değerlendirilmesidir. Bu amaçla PubMed, Google Scholar, ScienceDirect veritabanlarında ‘Vitamin D and athlete’, ‘Vitamin D and athlete health’, ‘Vitamin D and athlete performance’ ve ‘D vitamini ve sporcu’ anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak yayınlanan araştırmalar çalışmanın amacına uygun şekilde incelenmiştir. D vitamini yağda eriyen vitaminler grubunda olup aynı zamanda endojen olarak sentezlenebildiği için hormon ve hormon benzeri işlevlere sahip sterol türevidir. D vitamininin birincil kaynağı, ultraviyole B ışınını içeren güneş ışığıdır. Besinlerle alınan D vitamini yetersiz gelmektedir ve D vitamini eksikliği dünya çapında yaygın bir halk sağlığı sorunudur. D vitamini eksikliği kas-iskelet sistemi hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık problemi ile ilişkilendirilmektedir. Sporcularda yapılan araştırmalarda, D vitamininin fiziksel performans üzerindeki potansiyel ergojenik etkilerine odaklanılmıştır. Bu noktada kas dokusunda D vitamini reseptörünün bulunması önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliğinin, kuvvet kaybına yol açabileceği ve fiziksel performans ile olumsuz ilişkili olduğu tespit edilen tip II kas liflerinde dejenerasyona yol açabileceği bildirilmiştir. D vitamini takviyesinin D vitamini durumunu iyileştirdiği, kas kuvvetini artırdığı ve fiziksel aktivite seviyesinde artış sağladığı gösterilmiştir. Ancak yapılan çalışmaların büyük kısmı genel popülasyonda yürütülmüştür. Sporcularda D vitamini durumu ve fiziksel performans arasındaki ilişki az sayıda çalışma ile incelenmiştir. Sonuç olarak insan iskelet kası dokusunda kalsitriol etkisinin altında yatan mekanizmaları tam olarak karakterize etmek ve bu eylemlerin sporculardaki fiziksel performansı nasıl etkilediğini anlamak için daha fazla çalışma gereklidir. 

The aim of this study is to evaluate the studies on the importance of vitamin D on physical performance in athletes. For this purpose, the studies published in PubMed, Google Scholar, ScienceDirect databases with the keywords 'Vitamin D and athlete', 'Vitamin D and athlete health', and 'Vitamin D and athlete performance' were examined in accordance with the purpose of the study. . Vitamin D is a sterol derivative with hormone and hormone-like functions since it is in the group of fat-soluble vitamins and can also be synthesized endogenously. The primary source of vitamin D is sunlight containing ultraviolet B rays. Vitamin D taken with nutrients is inadequate and vitamin D deficiency is a common public health problem worldwide. Vitamin D deficiency is associated with many health problems, especially musculoskeletal diseases. Research in athletes focused on the potential ergogenic effects of vitamin D on physical performance. At this point, it is important to have a vitamin D receptor in muscle tissue. Studies have reported that vitamin D deficiency can lead to loss of strength and lead to degeneration in type II muscle fibers that have been found to be negatively related to physical performance. Vitamin D supplements have been shown to improve vitamin D status, increase muscle strength, and increase physical activity. However, most of the studies have been carried out in the general population. The relationship between vitamin D status and physical performance in athletes has been studied in few studies. As a result, more studies are needed to fully characterize the mechanisms underlying the effect of calcitriol in human skeletal muscle tissue and to understand how these actions affect physical performance in athletes.