Sessiz Klinik Seyirli Dev Over Torsiyonu Vaka Sunumu


MUTLU S. , AYDIN R.

4.uluslar arası,5. ulusal ebelik kongresi, 6 - 09 Kasım 2019