Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enlightenment and Reconstruction of National Awareness in Kazakh Literature During Alash Orda Era

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.9, ss.501-510, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Şakerim Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde Düşünme Hâlleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.2229-2242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divanü Lügati’t-Türk’ün Yazılma Amacı Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.3259, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KASTAMONU VE KARABÜK İLİ DAVUL ZURNA SANATÇILARI VE KÖÇEK TAKIMLARI

1.ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ALANYA, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.288-291

Kastamonu ve Karabük İli Davul Zurna Sanatçıları ve KöçekTakımlar

İTOBİAD KONGRE/18 I. International Congress of Human and Social Sciences Research, ALANYA, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, cilt.1, ss.288-291

TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE DAVUL İLE ZURNANIN KULLANILMA BİÇİMİ

II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU, Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017

“Türk Dünyasında Bir Zirve: Cengiz Aytmatov”

VI. Her Yıl Bir Büyük Türk Uluslararası Bilgi Şöleni Cengiz Aytmatov, 24 - 26 Kasım 2017