Açık inovasyon partnerleri, süreci ve tamamlayıcı öğeleri: Açık inovasyon alanında bireysel tüketicinin yeri


Öğrenci: SEZER AYAZ

Danışman: Fatma Zehra Tan