Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü


Öğrenci: HANDE GİZEM ÖZER

Danışman: Ozan Büyükyılmaz