Örgütsel Değişimde Liderin Rolü; Karabük Üniversitesi Örneği


Öğrenci: İLKER SUZAN

Danışman: Ozan Büyükyılmaz