Mikrodalgalar ile Muamele Edilmiş Ağaç Malzemenin Mikrokapsüler ile Emprenye Edilebilirliğinin ve Emisyonunun Saptanması


Öğrenci: Sema Aysal Keskin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HAMİYET ŞAHİN KOL