Katılımcı Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Kardemir A.Ş. Öneri Sisteminin Analizi


Öğrenci: HAFİZE ECEM ARIĞ

Danışman: Ozan Büyükyılmaz