Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Karabük Üniversitesinde Bir Uygulama


Öğrenci: HACER KOYUNCU

Danışman: Ozan Büyükyılmaz