Kamuda stratejik yönetimin uygulanabilirliği açısından bilgi sistemlerinin önemi: Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bir uygulama


Öğrenci: MUHAMMET GİRGİN

Danışman: Fatma Zehra Tan