İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Safranbolu Bölgesindeki Otel ve Konaklardaki Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma


Öğrenci: SİNEM AKYÜZ

Danışman: Ozan Büyükyılmaz