Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Karabük Üniversitesi Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma


Öğrenci: BETÜL TUNÇBİZ

Danışman: Ozan Büyükyılmaz

Özet: